Formular de înscriere la Cupa ACCM la Fotbal și Baschet – aprilie 2022

C.I./B.I. *
Tipul de concurs *

În calitate de părinte/tutore legal al minorului

Prin completarea și semnarea acestui formular sunt de acord și angajez respect termenii și condițiile REGULAMENTULUI concursului CUPA ACCM la FOTBAL/BASCHET Ediția 2022 astfel cum mi-a fost adus la cunoștință de către Organizator. Declar am fost informat în legătură cu riscurile și îmi asum întreaga răspundere pentru acțiunile minorului mai sus numit și riscurile ce rezultă din participarea la concursul organizat de ASOCIAȚIA CARTIERELOR CÂMPINIȚA ȘI MUSCEL. Declar pe propria răspundere sunt apt din punct de vedere medical pentru participarea la concurs și nu am nicio afecțiune care îmi pericliteze participarea la competiție, asumându-mi răspunderea cu privire la starea mea de sănătate și starea fizică. Cunosc implicațiile juridice ale participării la acest concurs și îmi asum întreaga răspundere în cazul unui accident produs prin nerespectarea REGULAMENTULUI sau a indicațiilor Organizatorului. Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legea în vigoare, privind declarațiile neadevărate, minorul efectua triajul epidemiologic realizat de Organizator, obligatoriu pentru participarea la concurs. Sunt de acord și am fost informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal și sunt de acord ca imaginile foto și video de la concurs fie folosite de ASOCIAȚIA CARTIERELOR CÂMPINIȚA ȘI MUSCEL pentru publicarea pe site-ul Organizatorului sau în diverse materiale de promovare ale evenimentului. Declar datele furnizate sunt exacte, reale și complete și sunt conștient în cazul în care cele declarate nu corespund adevărului sau sunt false și/sau incomplete, voi suporta toate consecințele legale ce decurg din această încălcare.