Termeni și condiții de utilizare a site-ului asociatiacampinacurata.ro

  1. Introducere

Prezentul document cuprinde Termenii și condițiile de utilizare a site-ului asociatiacampinacurata.ro (denumit în continuare Site-ul sau asociatiacampinacurata.ro). Prin utilizarea Site-ului, recunoașteți caracterul obligatoriu al Termenilor și condițiilor incluse în acest document și vă luați angajamentul de a le respecta. De asemenea, navigând pe site-ul asociatiacampinacurata.ro acceptați și vă luați angajamentul de a respecta politicile noastre de protecție a datelor, respectiv Politica cookies și Politica de confidențialitate. De aceea, vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime aceste documente și să nu utilizați Site-ul dacă nu sunteți de acord cu ele. Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și Politica cookies pot suferi modificări. Prin urmare, vă rugăm să le citiți înainte de fiecare utilizare a Site-ului, pentru a vă asigura că sunteți de acord cu termenii, condițiile și politicile aplicabile la momentul respectiv.

  1. Informații despre companie

Site-ul asociatiacampinacurata.ro este gestionat de ASOCIAȚIA CÂMPINA CURATĂ, cu sediul social în Mun. Campina, str. Bobâlna nr.44, cam.3, jud. Prahova, CUI 26644102, e-mail contact@asociatiacampinacurata.ro, denumită în continuare „Asociația” sau „noi”.

  1. Informații și date cu caracter personal

Informațiile și datele personale sunt prelucrate de Asociație în conformitate cu Politica de confidențialitate și Politica cookies. Prin utilizarea site-ului asociatiacampinacurata.ro, declarați că informațiile și datele pe care ni le furnizați sunt corecte și vă aparțin și vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea acestora.

  1. Dreptul de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al acestui Site ne aparțin nouă. Nu aveți dreptul de a copia, distribui, publica, modifica, transfera către terțe părți sau folosi în orice alt context conținutul acestui Site fără acordul prealabil expres furnizat de noi.

  1. Infracțiuni cibernetice

Nu este permis să folosiți acest site pentru a introduce în mod deliberat viruși, programe informatice neautorizate sau orice materiale rău intenționate sau dăunătoare. Este interzis să încercați să obțineți acces neautorizat la acest Site, la serverul pe care este găzduit acest Site, la baza de date a Site-ului sau la orice alt server, computer, aplicație sau bază de date asociată cu Site-ul nostru. Este interzis să atacați acest Site prin intermediul unor atacuri de tip „refuz de serviciu” sau „refuz de serviciu” distribuit.

În cazul în care încălcați aceste prevederi, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest Site va înceta cu efect imediat și vom face toate demersurile pentru blocarea accesului dumneavoastră la acest Site. De asemenea, vă informăm că, în cazul în care încălcați aceste prevederi, comiteți o infracțiune conform reglementărilor aplicabile, iar noi vom raporta orice astfel de încălcare autorităților competente și vom colabora cu acestea pentru identificarea atacatorului.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru pierderile sau daunele cauzate de atacuri de tip „refuz de serviciu”, viruși, programe informatice neautorizate sau alte materiale dăunătoare sau rău intenționate computerului, echipamentelor sau datelor dumneavoastră, ca urmare a utilizării acestui Site, a descărcării conținutului acestuia sau a accesării altor site-uri către care vă redirecționează acest Site.

  1. Link-uri către alte site-uri

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri sau către materiale ale unor terțe părți. Nu avem niciun control asupra conținutului acestor site-uri și prin urmare nu ne asumăm nicio răspundere pentru pierderi sau daune pe care le puteți suferi ca urmare a accesării acestor site-uri.

  1. Lipsa garanțiilor

Nu putem fi responsabili pentru pierderi sau prejudicii suferite de dumneavoastră sau de o terță parte ca urmare a utilizării acestui Site, incluzând, dar fără a se limita la: pierderi de venituri, pierderi de afaceri, de profit sau de contracte, pierderi de economii anticipate, pierderi de date, pierderi de timp, prejudicii de imagine.

Din cauza naturii deschise a acestui Site și a potențialului de producere a unor erori la introducerea, stocarea sau transmiterea informațiilor digitale, nu putem garanta siguranța și precizia informațiilor transmise sau obținute prin intermediul Site-ului. Toate informațiile publicate pe acest Site sunt furnizate „ca atare” și fără garanții implicite, explicite sau de altă natură, cu excepția celor stabilite de lege.

  1. Legislația aplicabilă

Utilizarea Site-ului este guvernată de legislaţia română. Eventualele litigii decurgând din utilizarea Site-ului sau achiziționarea de produse de pe acest Site se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, se vor da spre soluţionare autorităților competente din România. Nicio prevedere din acești Termeni și condiții nu vă va afecta drepturile legale pe care le aveți în calitate de consumator.

Ultima actualizare a acestor Termeni și condiții a fost făcută în data de 18 august 2021.